Ik stond vrij nuchter tegenover de EFT, had verwacht dat het niet veel voor me zou doen. Maar ik merkte al snel waar mijn pijnpunten zaten en ook wat het me opleverde. Oude gedachten en opvattingen werden in een ander licht gezet. Waar ik het eerst wel hoorde maar niet voelde, lukte het me steeds beter dingen van een andere kant te bekijken.