Privacy verklaring Sumeno

Versie 2.0 november 2022

1 Dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Sumeno een dossier aanlegt over uw behandeling. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat persoonlijke gegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die alleen met uw expliciete toestemming zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
●   zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
●   ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

In onze praktijk heeft uw behandelende therapeut als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
●   om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
●   voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing, supervisie en intervisie;
●   een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze administrateur een factuur kunnen opstellen. Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst WGBO wordt vereist, 20jaar bewaard.

2 Recht op vernietiging van dossier
De WGBO bepaalt dat mensen het recht hebben om hun zorgverlener te vragen om de gegevens eerder dan de voorgeschreven bewaartermijn van 20 jaar te vernietigen. Sumeno moet daar gehoor aan geven, tenzij een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten blijven. Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders. Of omdat de gegevens nodig zijn voor het leveren van zorg. Wanneer u van dit recht gebruik wil maken kunt u hiertoe schriftelijk of via mail een verzoek indienen.

3 Recht op inzage, wijziging en vernietiging van dossier
Uw dossier is eigendom van Sumeno. U heeft recht op inzage in uw dossier. U kunt daartoe een schriftelijk verzoek indienen of een email sturen. Wij maken dan een afspraak dat u het dossier kunt komen inzien. Inzage in het dossier vindt plaats in de behandelruimte op een computer van Sumeno.
Bent u het niet eens met gegevens in het dossier of staan er overbodige gegevens in of gegevens die u als kwetsend ervaart? Dan heeft u het recht om deze gegevens te laten verwijderen of veranderen. Wanneer u van dit recht gebruik wil maken kunt u hiertoe schriftelijk of via mail een verzoek indienen. Wanneer Sumeno alleen een onderdeel uit het dossier verwijdert, dan wordt in dat deel van het dossier vermeld dat een deel van de gegevens op verzoek van de patiënt is verwijderd.

4 Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar, te weten:
●   Uw naam, adres en woonplaats;
●   Uw geboortedatum;
●   Zorgverzekering en polisnummer en prestatiecode;
●   De datum van de behandeling;
●   Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘muziektherapie’.
●   De kosten van het consult;
●   In sommige gevallen, wanneer dit wettelijk verplicht is, zoals bij vergoeding vanuit PGB, wordt het burgerservicenummer op de factuur vermeld.

5 Cookiebeleid
Sumeno maakt op zijn website www.sumeno.nl gebruik van functionele cookies en analytische cookies.
Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer, tablet of telefoon te herkennen tijdens uw bezoek. Voor sommige cookies moet u eerst toestemming geven.

Soorten cookies op www.sumeno.nl:

Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Uw persoonsgegevens worden hier niet voor gebruikt.

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt voor onderzoek naar websitegebruik. Ze houden bijvoorbeeld bij welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde en hoe lang. Met deze informatie kan de website beter op bezoekers worden afgestemd. We slaan hierbij geen persoonsgegevens van u op.

Tracking cookies
Sumeno plaatst en gebruikt zelf geen tracking cookies. Bij bepaalde onderdelen van de website plaatsen websites van derden mogelijk wel (tracking) cookies. Het gaat dan om handige extra’s, zoals een YouTube-video. Door deze cookies ‘weten’ derden bijvoorbeeld of u bent ingelogd of welke video u heeft bekeken. Voor het plaatsen van deze cookies moet u toestemming geven. Sumeno heeft geen invloed op wat deze partijen doen met cookies. U kunt tracking cookies ook weigeren. Ondernemersplein blokkeert de cookies dan voor uw bezoek aan onze website.

Cookie-instellingen aanpassen
U kunt analytische cookies weigeren. Dit doet u door te klikken op ‘analytische cookies uitzetten’ in de pop-up die u ziet als u deze website bezoekt. Of door op deze pagina uw gekozen instellingen aan te passen.

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen heeft kunt u vanzelfsprekend altijd contact opnemen.

6 Contactgegevens:
Sumeno
Randstad 22-161
1316 BM Almere
email: info@sumeno.nl