Omgaan met autisme

Hoe ga ik er mee om ?

De Harmonische Stad geeft inzicht in de manier van Communiceren,  de sterke kanten(Axen)  in jouw communicatie maar ook aspecten waar je moeilijkheden bij ondervindt. Door het werken met de Stad en de kaarten krijg inzicht in deze knelpunten en ontdek je mogelijkheden voor een prettiger en gemakkelijker sociale omgang  met anderen. Dit is vaak het punt waar mensen met autisme tegenaan lopen.

Het Enneagram geeft inzicht in het karakter en de talenten van jezelf en ook de moeilijkheden waar je mee te maken krijg. Iemand met autisme, wat in Type 5 (De waarnemer) van het Enneagram valt,  heeft het talent dat hij zijn interesse heel diep onderzoekt. Maar de andere kant van zijn type is dat hij moeilijker in contact komt met anderen. Hij maakt zich de sociale omgangsregels met anderen  niet vanzelfsprekend eigen.  Het Enneagram geeft handvatten dit te leren.

Muziek is non-verbale communicatie. Voor mensen met autisme is samen muziek maken een heel andere manier van sociale omgang, waarin de sociale spelregels plotseling wel degelijk ‘als vanzelf’ blijken te komen. Muziek leert jou (en de ander) op een speelse manier om elkaar als vanzelfsprekend te begrijpen en met elkaar te verbinden.

Wilt u meer informatie ?

Mocht u meer informatie willen ontvangen, dan verzoeken wij u om het onderstaand contactformulier in te vullen.