Niet aangeboren hersenletsel

Voorbeeld van een behandeling

Neurologische muziektherapie (NMT) is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde methode, die ik gebruik bij verschillende neurologische aandoeningen. NMT wordt ingezet om de motoriek te versterken bij niet aangeboren hersenletsel (NAH). In het onderstaande voorbeeld gaat het om een cliënt die een beroerte (CVA) heeft gehad. Maar NMT kan ook ingezet worden bij de ziekte van Parkinson, autisme en spraakstoornissen.

Richard speelde dagelijks op zijn drumstel totdat hij getroffen werd door een CVA. Hierdoor raakte de linker helft van zijn lichaam verlamd. In zijn arm en been had hij nog wel gevoel maar bewegen kon hij deze ledematen niet meer, er was geen enkele beweging meer mogelijk. Richard kon zich alleen nog voortbewegen in een rolstoel. Toch ging hij niet bij de pakken neerzitten maar hij hield zich intensief bezig met revalidatie. Tweemaal in de week kwam een fysiotherapeut om oefeningen te doen en na verloop van tijd begon de beweging in Richard verlamde been een beetje terug te komen. Richard vroeg mij om hem met muziek te behandelen. Ik ging elke week bij hem langs met muziekinstrumenten en een zelfgemaakt draagbaar drumstel. Hierop kon Richard in de instelling waar hij woonde op het geïmproviseerde drumstel mee drummen met de muziek die de muziektherapeut met hem speelde. De muziek maakte Richard weer vrolijk, gaf hem een doel in het leven en een moment in de week om naar uit te zien. Drummen op het geïmproviseerde drumstel stimuleert Richard om alle mogelijkheden die zijn lijf biedt te benutten en te trainen. Het ritme van de muziek werkt als een diep in zijn lichaam en brein inwerkende stimulans die de grens van zijn kunnen steeds verder oprekt.