Organisaties

Eén Jeugdprofessional in het gezin

Ik heb veel te maken met de problemen in de jeugdzorg. Door de versnipperde hulpverlening zitten er soms wel tig organisaties aan tafel om de problemen van het kind/gezin te bespreken. Hierdoor ontstaat er veel miscommunicatie, en is het vaak onduidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Met als gevolg dat het kind niet de zorg krijgt die het nodig heeft.

En in dat laatste zit nu precies het venijn en dat is onwenselijk voor het kind – met alle gevolgen van dien.

Zou het niet wenselijk zijn als er binnen het gezin gewerkt wordt met één jeugdprofessional voor hele gezin en met één methode voor allemaal, die alle neuzen in het gezin dezelfde kant op krijgt?

Ja, lijkt mij heel wenselijk!

Harmoniserend Communicerend is een methode die dus door één hulpverlener bij alle gezinsleden ingezet kan worden. Hierdoor voorkom je  ruis in de communicatie en kun je heel direct bij alle gezinsleden zowel individueel als in gezinsverband de problemen die er spelen aanpakken. Deze methode is inzetbaar voor ouders en kinderen (vanaf 6 jaar). Voor pubers is er zelfs een speciale test bij en voor kinderen vanaf 6 jaar een aangepaste versie.

Wilt u meer informatie ?

Mocht u meer informatie willen ontvangen, dan verzoeken wij u om het onderstaand contactformulier in te vullen.