Harmonische Stad

Wat kan de Harmonische Stad voor U betekenen?

De Harmonische  Stad is een communicatiemodel dat inzicht geeft in je communicatiepatronen en dat de menselijke interactie weergeeft.

De Harmonische Stad is gebaseerd op het boek ‘De Stad van Axen’ van Ferdinand Cuvelier en ‘De Dynamische Stad’ van Anet Roes en de theorie van ‘De Weg naar Volwassenheid’ (Erikson)

Communiceren doe je altijd, zowel verbaal als non-verbaal. Vaak ligt er aan jouw communicatie een bepaald patroon ten grondslag, en kom je steeds weer in hetzelfde patroon terecht. Hoe vaak denk je niet: ‘Hoe komt het toch dat ik steeds in deze strijd verzeild raak?’ of ‘Waarom kan ik niet tot die persoon doordringen?’. ‘Wat is er mis met mijn communicatie, want ik word niet gehoord of begrepen’.

Dit model maakt je bewust van onderliggende overtuigingen in jouw communicatie en het vastzitten in bepaalde denkpatronen. Het gaat hierbij om zowel innerlijke communicatie als om communicatie tussen jou en de ander(en). Bij het werken met de Harmonische Stad geef ik je door middel van een mat (die de stad symboliseert) en kaarten inzicht, in jouw manier van verbale en non-verbale communicatie.

In deze stad bevinden zich zes wijken, waarbij elke wijk staat voor een manier van contact maken. Al deze manieren zijn nodig in een goed lopend communicatieproces. Elke wijk heeft ook nog een AX en deze staat voor de kracht waarmee je contact met de ander maakt.

De stad met die zes wijken is uitgebeeld op een mat, die op de grond voor je neergelegd wordt, zodat je hierop daadwerkelijk verschillende posities kunt innemen. Je wordt uitgedaagd om deze stad te verkennen. Daardoor verkrijg je inzicht in goed lopende communicaties, maar ook in blokkades en allergieën. Het proces van jouw communicatie wordt zichtbaar gemaakt. Het fijne van dit model is dat het vooral een veilige en speelse methode is.

Door de  theorie van de weg naar volwassenheid en de levensfase van Erikson toe te voegen aan de Harmonische Stad krijg je sneller inzicht in je blokkades en stagnaties.

Wij kunnen ook de Harmonische Stad in combinatie met muziek aanbieden.

Klik hier voor informatie over de Workshop Hoe Communiceer Ik?
Klik hier voor informatie over de Workshop Wat Beweegt Mij?

Wilt u meer informatie ?

Mocht u meer informatie willen ontvangen, dan verzoeken wij u om het onderstaand contactformulier in te vullen.