Harmoniserend Communicerend voor Ouders

In deze workshop krijgt u in 8 avonden de communicatie en de weg naar volwassenheid uitgelegd.

In 3 avonden leg ik de communicatie en de wetmatigheden in de communicatie uit volgens de theorie van Ferdinand Cuvelier. Hierdoor word je bewust van de sterke en minder sterke kanten in jouw communicatie. De 4e avond gaat vooral in op de communicatie met je kind(eren) aan de hand van onderzoeksvragen.

De andere 4 avonden ga ik de ontwikkeling van het kind tot 21 jaar bespreken aan de hand van de theorie van Erikson  in het Enneagram. In het Enneagram is deze theorie verdeeld in 7 fases. Bij deze 7 fases horen 7 kernbehoeftes en 12 kernverlangens die een kind nodig heeft om uit te groeien tot een evenwichtige persoonlijkheid. Deze behoeftes en verlangens kunnen alleen door de opvoeders vervuld worden. Ouders zijn niet perfect dus we zijn allemaal wel iets te kort gekomen in onze opvoeding. Maar hoe groter de tekortkomingen hoe meer we overcompenseren of vermijden. Dit is dan weer te zien in de communicatie naar anderen toe. Belangrijk is dat je je hiervan bewust wordt, zodat je een veranderingsproces bij jezelf in kunt zetten.

Data workshop: Woensdag 2, 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november en 9 december 2020.
Kosten: €220,- voor de hele cursus, Inclusief Boekje. Er kan gespreid worden betaald.
Aanvang: 19.30 uur – 22.00 uur

Inschrijven ?

Mocht u meer informatie willen ontvangen, dan verzoeken wij u om het onderstaand contactformulier in te vullen.