Trauma en Angstbehandeling

Wat is Trauma ?

Trauma betekent eigenlijk wond. Het is een emotionele beschadiging die is ontstaan na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Als het verwerken van een dergelijke gebeurtenis niet goed lukt, blijven er klachten bestaan die het dagelijks leven verstoren.

Heel veel mensen hebben in hun kinderjaren een trauma of een schokkende gebeurtenis opgelopen. Trauma kan ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld emotionele verwaarlozing of intimidatie. Wij mensen hebben geleerd om deze gebeurtenissen weg te stoppen, zodat wij konden overleven. Hierdoor ontwikkelen zich vaak psychische of lichamelijke klachten, maar dit wordt niet herkend als symptoom van een niet verwerkte trauma. Ernstige tekortkoming van basisbehoeften en kernverlangens in de eerste 21 jaar van je leven kan ook een trauma veroorzaken. Voor meer informatie over deze basisbehoeften en kernverlangens klik hier.

Door bepaalde gebeurtenissen in een volwassen leven, bijvoorbeeld een lichamelijke ziekte, het uit huis gaan van kinderen, een scheiding, het overlijden van een familielid, burnout of het verlies van een baan, komt dit trauma ineens aan de oppervlakte en wordt dit herbeleefd. Dit uit zich dan bijvoorbeeld in slecht slapen, concentratiestoornissen of angstig zijn.

Behandeling van trauma:

Met EFT en het Enneagram behandelen wij de oorzaak van het trauma. Muziek is een manier om de balans in het leven weer terug te vinden. Ook kan door middel van bijvoorbeeld songwriting het trauma verwerkt worden.

Traumabehandeling via het Enneagram:

De weg naar Vrijheid: De eerste 21 jaar van je leven ontwikkel je volgens bepaalde fases. Bij iedere fase horen een basisbehoefte en kernverlangens. Als hieraan niet voldoende tegemoet gekomen is, ga je dit in de volgende cyclus van 21 jaar alsnog proberen te compenseren. Bij ernstige tekortkoming van deze basisbehoefte en kernverlangens kun je uit evenwicht raken en ontstaan problemen in contact met anderen. Door middel van deze techniek maak ik inzichtelijk waar de knelpunten in verband met basisbehoeften en kernverlangens zitten.

Het innerlijke kind: Door middel van deze techniek maak ik inzichtelijk hoe het spelende kind was. Hoe deze gereageerd heeft op een heftige gebeurtenis, waardoor het zich heeft aangepast en een masker opgezet.

Bekijk hier onze EFT video

Wilt u meer informatie ?

Mocht u meer informatie willen ontvangen, dan verzoeken wij u om het onderstaand contactformulier in te vullen.