Jeugdprofessionals

Het gezin redden of ondersteunen

Hoe communiceer jij? Kun jij open communiceren? En hoe is  jouw communicatie als er sprake is van een meningsverschil. Hoe open ben je dan?

Als jeugdprofessional kom je in aanraking met veel verschillende gezinsleden. Goed communiceren en aansluiting vinden is daarbij heel essentieel. Goed communiceren betekent dat je jezelf kent en weet waar jouw sterke en zwakke plekken zitten, maar ook dat je ziet van waaruit de ander communiceert, zodat je makkelijker bij hen kunt aansluiten.

Binnen deze module krijg je kennis van onderliggende overtuigingen in communicatie en het vastzitten in bepaalde denkpatronen. Het gaat hierbij om zowel innerlijke communicatie als om communicatie tussen jou en de ander(en). Dit met als doel om de communicatie en gedragspatronen binnen het gezin duidelijk en inzichtelijk te maken waardoor er een verandering en bewustwordingsproces in gang gezet wordt.

Daarnaast leer je het verschil tussen het gezin redden of ondersteunen. Ook analyseer je de grondslag en gelaagdheid van communicatie en leer je dit toe te passen in de praktijk. De inhoud is gebaseerd op wetenschappelijke theorieën uit de psychologie en communicatiewetenschap. Je kunt kiezen uit een inleidende training of de verdiepende cursus.

Wilt u meer informatie ?

Mocht u meer informatie willen ontvangen, dan verzoeken wij u om het onderstaand contactformulier in te vullen.