Werkwijze Sumeno: 100% doel en 0% probleem

Onze werkwijze is gericht op het opheffen van blokkades die een herstel of verwerking van een gebeurtenis in de weg staan. We kijken altijd naar het individu: wat heb je nodig? Wat is de oorzaak? Waarom blijven deze klachten of dit patroon steeds terugkomen? Waarom komen deze klachten of patronen vaak in een andere vorm weer terug? Wat is het patroon? Hoe kun je ermee omgaan?

We laten ons vooral leiden door het onderbewuste van onze cliënten. We gebruiken hiervoor onder andere de ‘spiertest’. Hiermee wordt het heel tastbaar en meetbaar.

De intake vindt plaats door Ans Roes. Je gaat op de Enneagram mat lopen en hiermee kom je tot de kern van je probleem. Wat wil je je echt graag bereiken? Via de spiertest meet Ans wat voor jou de beste methode is om in te zetten. In de vervolgsessie gaan we hiermee aan de slag. Voorafgaande aan de intake wordt gevraagd om de Enneagram test in te vullen.

In de vervolgsessies worden één of meerdere van deze behandelmethoden ingezet:
• De verschillende Enneagram-methodieken
• Emotional Freedom Techniques
• Muziektherapie
• Psycho educatie
• De Dynamische Stad

De aanpak is resultaatgericht: van probleemstelling tot doel Samen met jou streven we naar 100% doel en 0% probleem. Tijdens de vervolgsessies wordt de voortgang van het doel en het probleem steeds gemonitord.