Wat is Trauma?

Trauma betekent eigenlijk wond. Het is een emotionele beschadiging die is ontstaan na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Als het verwerken van een dergelijke gebeurtenis niet goed lukt, blijven er klachten bestaan die het dagelijks leven verstoren.

Heel veel mensen hebben in hun kinderjaren een trauma of een schokkende gebeurtenis opgelopen, maar hebben geleerd om deze gebeurtenis weg te stoppen, zodat zij kunnen overleven. Zij ontwikkelen psychische of lichamelijke klachten, maar herkennen dit niet als symptoom van een niet verwerkte heftige ervaring. Ernstige tekortkoming van basisbehoeften en kenverlangens in de eerste 21 jaar van je leven kan ook een trauma veroorzaken.

Door bepaalde gebeurtenissen in een volwassen leven, bijvoorbeeld een lichamelijke ziekte, het uit huis gaan van kinderen, een scheiding, het overlijden van een familielid of het verlies van een baan, komt dit trauma dan ineens aan de oppervlakte en wordt dit herbeleefd. Dit uit zich dan bijvoorbeeld in slecht slapen, concentratiestoornissen of angstig zijn.