Verpleging

Ik ben verpleegkundige niveau 5 en kan (via de Wlz of de Wmo) verzekerde zorg aan huis bieden? Dat kan op verschillende manieren:

  • Ik kan mijn diensten aanbieden via een zorgaanbieder. Dit is een toegelaten instelling zoals een thuiszorgorganisatie, zorginstelling of bemiddelingsbureau.
  • Ik kan rechtstreeks werken voor een particulier, die mij betaalt met een persoonsgebonden budget(pgb).
  • Begeleiding (herstelgericht werk)

    Deze methodiek gaat uit van de kracht van de mens. Ook al zijn er lichamelijke of psychische beperkingen, toch wil dat niet zeggen dat je niet de regie van je leven weer helemaal of voor een gedeelte in eigen hand kunt nemen. Via een inventarisatieplan ga ik heel voorzichtig met jou in kaart brengen op welke leefgebieden jij de zelfstandigheid terug wilt nemen. We kijken dan welke krachten jij al hebt ontwikkeld en welke krachten nog ontwikkeld zouden kunnen worden. Vervolgens stippel jij zelf de weg daarnaar toe uit. Ik ben dan de motiverende en observerende en eventueel de stimulerende kracht hierin.