Mike Tenge

Vanaf mijn zestiende werd ik gegrepen door de liefde voor muziek en begon ik met gitaar spelen. Op latere leeftijd leerde ik ook piano, basgitaar en drum spelen en zingen. Muziek was, behalve om van te genieten, gedurende mijn leven steeds een manier om in contact met anderen te zijn en een platform waarop ik mij persoonlijk kon ontwikkelen. In het begin van mijn professionele leven werkte ik in technische beroepen, maar later raakte ik steeds meer geïnteresseerd in het sociale werkveld.

Daarom besloot ik mijn passie voor muziek te verbinden aan mijn belangstelling voor mensen en volgde ik de studie muziektherapie aan de Hogeschool Utrecht. Met muziektherapie maak ik de helende en stimulerende werking die muziek op mijzelf had ook voor anderen beschikbaar.

Ik werkte (en maakte muziek) in de psychiatrie, met cliënten met psychotrauma, met jonge mensen met autisme, ADHD en gedragsproblematiek, en in de verslavingszorg. Voor al deze groepen ontdekte ik hoe muziek kan worden ingezet om:
• mensen dichter bij zichzelf te brengen en contacten met anderen te verdiepen,
• mensen te helpen een positief en realistisch beeld van zichzelf te hebben,
• mensen te helpen om positieve, constructieve keuzes in hun leven te maken.

In de praktijk Sumeno, die ik samen met Ans Roes heb, ontwikkel ik muziektherapie verder als aanvullend op de reguliere zorg. Mijn enthousiasme voor dit werk brengt mij naar congressen, lezingen en nascholingen zowel op muzikaal als op psychologisch gebied.
Ik ben lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en werk in Sumeno Muziektherapie volgens de Richtlijnen voor de zelfstandig gevestigd vaktherapeut. Ook ben ik lid van de beroepsvereniging van muziektherapeuten NVvMT, en werk ik vakinhoudelijk volgens het door de NVvMT opgestelde Beroepsprofiel van de muziektherapeut. Ik ben opgenomen in het Register Vaktherapie waarmee mijn behandeling kan worden vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Sumeno Muziektherapie voldoet door registratie bij het Nibig aan de wettelijke eisen die worden gesteld in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Lees hier verder wanneer u een klacht heeft over de geboden zorg door Sumeno Muziektherapie.

Ans Roes

Ik (Ans Roes) ben een warme bevlogen persoonlijkheid, die uitgaat van de kracht van de mens. Ik ben integer, heb een groot inlevingsvermogen en ben resultaatgericht. Ik werk intuïtief en ga door totdat het gewenste resultaat bereikt is. Ik ben mijn loopbaan begonnen als helpende in de ouderenzorg en heb ik me opgewerkt van verpleegkundige tot unit- en zorgmanager.

Tijdens mijn managersfunctie kwam ik er achter dat mijn kwaliteiten veel meer liggen in het coachen van mensen. Ook wilde ik veel meer bij de hulpverleningsprocessen betrokken zijn. Ik besloot het stuur drastisch om te gooien en ben de opleiding Maatschappelijk Werk gaan volgen. Tijdens deze studie ben ik als zorgcoördinator en trajectmanager gaan werken in de maatschappelijke opvang. In deze baan werk ik met zieke dak- en thuislozen en heb ik heel veel ervaring opgedaan in een breed scala aan problematieken. Na het behalen van mijn diploma Maatschappelijk werker ben ik mij naast mijn werk gaan toeleggen op coaching en therapeutische behandeling. Daar heb ik verschillende opleidingen in gevolgd; EIK( Enneagram intergratieKunde) , EFT( Emotional Freedom Techniques), Enneagam Procesmodel, De Dynamische Stad en povocatief coachen.

Op 1 september 2017 is mijn praktijk Sumeno die vanaf maart 2011 bestaat, opgegaan in VOF-Sumeno en werk ik, indien wenselijk, samen met mijn partner Mike Tenge ( muziektherapeut).

Verder heb ik veel ervaring opgedaan met het managen van groepsprocessen. Samen met mijn zus heb ik verschillende teams in bedrijven in de non profit branche getraind met het model De Dynamische Stad. Ik heb net de opleiding Ennagram trainer afgerond en ben bezig met een koppeling te maken tussen de Dynamische Stad en het Enneagram.

In mijn vrije tijd dans en schilder ik graag en mag ik graag wandelen in de natuur.

Steven Sikkens

Ruim 15 jaar ben ik werkzaam als arts in psychiatrie in en om Amsterdam. Ik ben niet zozeer gespecialiseerd in een bepaald ziektebeeld of wetenschappelijk onderzoek, maar meer in het op individuele basis vormgeven van een optimale behandeling, uiteindelijk gericht op het neutraliseren van de oorzaak van de klacht. Als dit goed lukt dan volgt herstel van de (voormalige) patiënt meestal na verloop van tijd. De relatie tussen psyche en somatiek vind ik uiteraard erg boeiend.

Een flexibele aanpak, waarbij de cliënt centraal staat en waarbij het bewustzijn en het zelfhelend vermogen van het individu méér aan bod komt, heeft een sneller, groter en duurzamer effect. De uiteindelijke effectiviteit van de ‘behandeling’ wordt voornamelijk bepaald door de kwaliteit van het samenwerkingsverband tussen mij en jou.

Mijn talenten liggen op het gebied van het inleven in de ander en het zoeken naar de achterliggende oorzaak van de klacht, zoals die wordt geuit. Hierbij kan de betrokkene niet los worden gezien van zijn omgeving. Ik heb grote belangstelling voor een systeemtheoretische benadering en heb mij hierin steeds verder verdiept. Ik voel mij sterk verbonden de ‘Integratieve Geneeskunde’, waarbij de ‘soul’ weer teruggebracht wordt in het behandelaanbod. Verder voel ik mij sterk betrokken bij de recente maatschappelijke ontwikkelingen en recente ontwikkelingen in de zorg.

Tenslotte heb ik vanuit mijn eigen achtergrond een voorliefde voor interculturele aspecten in de gezondheidszorg.