Integratie Methodiek

Integratie methodiek is een behandelmethode voor mensen met een trauma en/of heftige angststoornis. Dit is een samenwerking van Steven Sikkens (holistisch denkende arts), Ans Roes energetisch therapeut) en Mike Tenge (muziektherapeut).

Steven Sikkens geeft psycho educatie. Hij kiest voor een rationele aanpak, gericht op patroonherkenning en meer zelfinzicht. Dit geldt voor de meest uiteenlopende psychische klachten: depressie, persoonlijkheidsproblematiek, angst en stemmingsklachten.

Naast patroonherkenning is ook het opheffen van blokkades vereist voor een duurzaam effect.

Ans laat je door middel van EFT en het Enneagram op een gevoelsmatige en intuïtieve wijze met blokkades en (onbewuste) pijnpunten contact maken. Zo maakt zij het gevoel benaderbaar en zorgt daarmee voor het opheffen van de blokkade.

Mike zet muziektherapie in om de stappen in het bovenstaande proces te ondersteunen. Muziek is een uitstekend middel om in te zetten, omdat het heel direct zowel het gevoel als het verstand aanspreekt.

Steven, Ans en Mike vullen elkaar op natuurlijke wijze aan en zij versterken elkaars effect.

De combinatie van deze verschillende werkwijzen zorgt ervoor dat de dieper gelegen problematiek doelgericht aangepakt wordt. Het kan daarmee in een vroeg stadium psychische en/of lichamelijke klachten duurzaam voorkomen.